Miten hyvin koet voivasi vaikuttaa oman kuntasi asioihin?

Päätöksenteko, hallinto ja viestintä
Asteikolla 1-10, miten hyvin koet voivasi vaikuttaa kotikuntaasi koskevaan yhteiseen päätöksentekoon?
En lainkaan