Teemana julkinen liikenne ja seuturatikka🚅 Mitä mieltä olet?

Hallinto
Seudullisen raitiotien yleissuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain vuosien 2019 ja 2020 aikana. Kuntien luottamuselimet päättävät alustavista linjausvaihtoehdoista marraskuussa 2019 ja kunkin ratahaaran jatkoon valittavasta vaihtoehdosta syksyllä 2020. 

Tampereen, Kangasalan ja Ylöjärven kaupungit sekä Pirkkalan kunta päättivät marraskuussa 2019 raitiotien alustavien linjausvaihtoehtojen karsimisesta jatkosuunnittelun omilla alueillaan.

Lue lisää:https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7b951cec5afa44c7a99ef52843f8e0ce